Vad kan jag erbjuda dig
Kreativ Utveckling Logo

När är du som bäst? Vem är du då?


Vi lever i ett samhälle där vi ska prestera och vara framgångsrika, det känns rätt tungt om du känner efter. Så vad är alternativet? Jo, att lyssna in din magkänsla och prioriterar där efter, det är att använda tiden på rätt sätt än att gå på autopilot.


 Vad kan jag göra för dig?


  • Hjälpa dig att KOORDINERA rätt saker, på arbetet, fritiden och familjen.
  • Guida dig genom att lyssna och coacha dig så du kan PRESTERA RÄTT SAKER.
  • Att lära dig att se och observera dina egna mönster för att kunna förbättra,

    bli din egen OBSERVATÖR och BLI MEDVETEN om hur du fungerar.

  • Mental träning i din NÄRVARO, hjärtnärvaro (Heart Math)Life Coachning/ Samtalspartner


Jag lyssnar, guidar, speglar, går på djupet i samtalet, coachningen. Vi gör en gemensam handlingsplan så du kan utveckla och stärka dig. Du sitter med alla svar inom dig.


Föreläsning/ Workshops


Är du riktigt närvarande på jobbet, fritiden och i livet?


Jag föreläser om vår närvaro, att vara medveten om vad som sker runtomkring dig och i ditt liv. Vi hör ofta att vi ska vara framgångsrika och prestera. Men vad betyder detta egentligen? När är du som bäst? Har du koll på hur du mår egentligen?


Äkta närvaro och medvetenhet för med sig en glädje och en förnöjsamhet. Många människor kör på en autopilot som de tror är rätt för de följer de yttre systemen om hur att vara, agera och bli något i ett samhälle som influeras av en mängd måsten. Att hitta livsglädje och harmoni i det vi gör, det är A och O.


Kreativ Utveckling

Anders Weimann

anders@kreativutveckling.com

+46 707 884 995

Copyright @ All Rights Reserved